BEDRIJFSECONOMIE

Voor een goede financieel-economische bedrijfsvoering
Heeft u er plezier in financiële vraagstukken op te lossen? Vindt u het leuk om zo efficiënt mogelijk met geld om te gaan? Heeft u een zakelijke instelling? Dan is de studie Bedrijfseconomie van de UNASAT misschien iets voor u. Als afgestudeerde bedrijfseconoom aan de UNASAT bent u in staat de financieel-economische bedrijfsvoering van een bedrijf te beheersen. U wordt de spin in het financiële web.

Bedrijfsbeleid omgezet in begrotingen
Als bedrijfseconoom zet u bedrijfsbeleid om in begrotingen die weer moeten worden nageleefd. Bedrijfseconomie is een brede opleiding. Met deze studie kunt u zowel in grote als kleine organisaties, accountantskantoren, banken, administratiekantoren of beleggingsinstellingen werken. Met de studie bedrijfseconomie kunt u denken aan functies in werkgebieden als:

 • Financieel-economisch beheer;
 • Administratie en administratieve organisaties;
 • Automatisering;
 • Planning en budgettering;
 • Investeringsselectie;
 • Kredietverlening en belegging.

Afgestudeerde aan de UNASAT
Als afgestudeerde bedrijfseconoom aan de UNASAT bent u onder andere in staat een investeringsanalyse te maken met verschillende financieringsmogelijkheden. En u bepaalt en bewaakt budgetten of stelt het financiële jaarverslag op.

Studieprogramma Bedrijfseconomie

 • Semester 1 – Academische Vaardigheden
 • Semester 2 – Business Basics
 • Semester 3 – Management Accounting
 • Semester 4 – Financial Management
 • Semester 5 – Bestuurlijke Informatievoorziening en Administartieve Organisatie (BivAO)
 • Semester 6 – Financial Accounting
 • Semester 7 – Stage
 • Semester 8 – Afstudeer

Onderwijsconcept
De opleiding wordt aangeboden in geïntegreerde semesters waarin een vakinhoudelijk thema centraal staat. Dit betekent dat de vakkennis die in een semester wordt aangeboden te maken heeft met het thema. Kennis is de basis van de opleiding, maar succesvol functioneren in de praktijk betekent dat u ook moet kunnen samenwerken, communiceren, klantgericht kunt werken etc. Daarom staan in de opleiding negen competenties centraal. Tijdens de colleges en trainingen ontwikkelt u met name de competenties vakkundigheid, communiceren en resultaatgerichtheid. De overige zes competenties; innovatief vermogen, besluitvaardigheid, klantgerichtheid, ondernemend vermogen, samenwerken en ontwikkelingsgericht vermogen ontwikkelt u vooral tijdens uw werk of in de stage.

Het traject Persoonlijke Professionalisering (PP) ondersteunt u bij de ontwikkeling van deze competenties met trainingen, opdrachten, reflectie en feedback.

Lesdagen
De lesdagen zijn op de dinsdag en donderdag van 18:00 – 21:30 uur en op zaterdag van 9:00 – 13:00 uur. De dinsdag en donderdag zijn gereserveerd voor de hoor- en werkcolleges, terwijl de zaterdag gereserveerd is voor groepswerk en ICT training. (wijzigingen voorbehouden)

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit 240 EC (creditpoints). De opleiding is opgebouwd uit 8 semesters van elk 30 EC. Toetsing is afhankelijk van het semester. U krijgt te maken met toetsvormen als presentaties, tentamens, portfolio-assessment en beroepsproducten.

Bachelor Getuigschrift
Na afronding van uw studie krijgt u een bachelor getuigschrift en wordt de graad Bachelor of Business Administration aan u verleend.

Collegegeld
Het collegegeld voor deze deeltijdopleiding is voor het collegejaar 2017-2018 SRD 8.000,= (achtduizend Surinaamse dollar). En het jaarlijks inschrijfgeld bedraagt SRD 1.000,=. Daarnaast betaalt de student voor het eerste studiejaar eenmalig een bedrag van Euro 100 voor ICT licenties.

Overige kosten
De kosten van laptop, boeken, readers, stencils en overige vakbenodigdheden zijn voor eigen rekening.