BEDRIJFSKUNDE

Een brede, praktijkgerichte studie
Heeft u interesse voor de bedrijfskundige kant van een organisatie? Een bedrijf snel en succesvol laten inspelen op de invloeden van zowel buiten als binnen? UNASAT biedt hiervoor de studie Bedrijfskunde. Na afronding bent u onder andere in staat leiding te geven, projecten aan te sturen, organisatie knelpunten te signaleren en voorstellen te doen om processen te verbeteren.

Bedrijfskunde
De opleiding Bedrijfskunde op UNASAT leidt u op voor een groot aantal (management) functies waarbij het oplossen van management vraagstukken centraal staat. U houdt zich onder meer bezig met de inrichting, de processen en de strategie van de organisatie en met het begeleiden van veranderingsprocessen op het gebied van interne bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en HRM . Als Bedrijfskunde afgestudeerde kunt u organisatievraagstukken vanuit een breed perspectief aanpakken, waarbij zowel de management- en organisatorische invalshoek maar ook juridische en financiële aspecten aan de orde komen.

Breed inzetbaar
Vaak wordt de Bedrijfskunde opleiding op hbo-niveau gezien als een basis voor een managementfunctie. De Bedrijfskunde opleiding biedt in het algemeen zeer gunstige carrièremogelijkheden. U kunt zowel werkzaam zijn in de profit (bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening) alsmede in de non profit (NGO’s, Overheid) organisaties.

Studieprogramma Bedrijfskunde

  • Semester 1: Academische Vaardigheden
  • Semester 2: Business Basics
  • Semester 3: Operationeel Management
  • Semester 4: Leidinggeven
  • Semester 5: Strategie & Verandermanagement
  • Semester 6: Project Management
  • Semester 7: Stage
  • Semester 8: Afstudeer

Onderwijsconcept
De opleiding wordt aangeboden in geïntegreerde semesters waarin een vakinhoudelijk thema centraal staat. Dit betekent dat de vakkennis die in een semester wordt aangeboden te maken heeft met het thema. Kennis is de basis van de opleiding, maar succesvol functioneren in de praktijk betekent dat u ook moet kunnen samenwerken, communiceren, klantgericht kunt werken etc. Daarom staan in de opleiding negen competenties centraal. Tijdens de colleges en trainingen ontwikkelt u met name de competenties vakkundigheid, communiceren en resultaatgerichtheid. De overige zes competenties; innovatief vermogen, besluitvaardigheid, klantgerichtheid, ondernemend vermogen, samenwerken en ontwikkelingsgericht vermogen ontwikkelt u vooral tijdens uw werk of in de stage.

Het traject Persoonlijke Professionalisering (PP) ondersteunt u bij de ontwikkeling van deze competenties met trainingen, opdrachten, reflectie en feedback.

Lesdagen
De lesdagen zijn op de dinsdag en donderdag van 18:00 – 21:30 uur en op zaterdag van 9:00 – 13:00 uur. De dinsdag en donderdag zijn gereserveerd voor de hoor- en werkcolleges, terwijl de zaterdag gereserveerd is voor groepswerk en ICT training.

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit 240 EC (creditpoints). De opleiding is opgebouwd uit 8 semesters van elk 30 EC. Toetsing Afhankelijk van het semester krijgt u te maken met toetsvormen als presentaties, tentamens, portfolio-assessment en beroepsproducten.

Bachelor Getuigschrift
Na afronding van uw studie krijgt u een bachelorgetuigschrift en wordt de graad Bachelor of Business Administration aan u verleend.

Collegegeld
Het collegegeld voor deze deeltijdopleiding is voor het collegejaar 2017-2018 gesteld op SRD 8.000,= (achtduizend Surinaamse dollars). Het jaarlijks inschrijfgeld bedraagt SRD 1.000,=. Daarnaast betaalt de student voor het eerste studiejaar eenmalig een bedrag van Euro 100 voor ICT licenties.

Overige kosten
De kosten van laptop, boeken, readers, stencils, ICT licenties en overige vakbenodigdheden zijn voor eigen rekening.