SCHOOL OF MANAGEMENT

De School of Management & Economics oftewel SOME biedt 3 opleidingen.
Deze zijn:

 1. Bedrijfseconomie
 2. Bedrijfskunde
 3. Communicatie Management

Om u in te schrijven voor de School of Management & Economics, klik hier.

De opleidingen duren allen 4 jaren en de instroomvoorwaarden zijn een afgeronde middelbare opleiding met wiskunde en/of Economie in het pakket. (zie onderstaand schema)

Instroom Voorwaarden some cropped

Mocht u vragen hebben over de instroom, mail dan met de heer Ruben Mungroop, OC SOME. (r.mungroop@unasat.sr)

Voor al de opleidingen geldt dat het eerste semester “Business Basics” gevolgd wordt. Er wordt dan onder andere basis bedrijfskunde bijgebracht en studenten doen in groepen aan bedrijfssimulaties.

Vanaf het tweede semester vindt er een afsplitsing plaats en dan focusen de verschillende richtingen zich op opleidingsspecifieke materie.

De semesters voor de verschillende richtingen zien er dan als volgt uit:

 • BEDRIJFSECONOMIE:
  1. Business Basics
  2. Management Accounting
  3. Financial Management
  4. Bestuurlijke Informatievoorziening
  5. Financial Accounting
  6. Minor
 • BEDRIJFSKUNDE:
  1. Business Basics
  2. Operationeel Management
  3. Leiding Geven
  4. Strategie en Verandermanagement
  5. Project Management
  6. Minor
 • COMMUNICATIE MANAGEMENT:
  1. Business Basics
  2. Communicatieve Vaardigheden
  3. Marketing Communicatie
  4. Interne Communicatie
  5. Corporate Communicatie
  6. Minor

Voor het zesde semester kiest de student een minor. De keuze mag gemaakt worden uit vakken die UNASAT zelf geeft, maar (in overleg) bestaat ook de mogelijkheid de minor in te vullen met een vak buiten het instituut. Het zevende semester wordt er stage gelopen en het achtste semester is voor het schrijven van de afstudeerthesis.

Heeft u interesse in een van de management richtingen? Registreer hier voor een intake-gesprek.