SOFTWARE ENGINEERING

Voor een praktische Software Engineering opleiding
Wilt u zich graag specialiseren in het ontwikkelen van software? De opleiding Software Engineering van UNASAT is dan speciaal voor u. Als software engineer ontwikkelt, bouwt, onderhoudt en test u computerprogramma’s. UNASAT biedt een software engineering opleiding die toepasbaar is op de Surinaamse ICT markt, alsook in de regio.

Competenties Software Engineering
Met de opleiding Software Engineering wordt u als jonge Surinamer opgeleid tot een specialist op het gebied van Software Engineering. Na het afronden van deze opleiding bent u instaat:

 • Leiding te geven aan een ICT projectgroep;
 • Een volwaardige analyse te maken naar de ICT behoeftes van een bedrijf of overheidsinstantie;
 • Deze behoeftes om te zetten naar innovatieve ICT oplossingen welke zelf gebouwd kunnen worden door u;
 • De ICT oplossingen te implementeren en te beheren;
 • De recente technologische ontwikkelingen te analyseren en creatief na te denken hoe deze geëxploiteerd kunnen worden voor, de ontwikkeling van, Suriname.

UNASAT
Om de ICT resources maximaal en efficiënt te benutten zijn goed praktisch opgeleide ICT’ers heel belangrijk. UNASAT speelt in op het Surinaams bedrijfsleven en de overheid. Voor de toekomstige Software Engineers liggen voldoende kansen en uitdagingen op de Surinaamse ICT markt alsmede in de regio vanwege de hechte samenwerkingsverbanden.

Studieprogramma Software Engineering

 • Jaar 1
  • Sem 1: Business Basics
  • Sem 2: ICT Delivery (Java & Databases)
 • Jaar 2
  • Sem 3: Mobile Solutions
  • Sem 4: Software Engineering
 • Jaar 3
  • Sem 5: Cloud Solutions
  • Sem 6: Project Management
 • Jaar 4
  • Sem 7: Stage
  • Sem 8: Afstudeer

Enkele onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen
Inleiding Software Engineering, Inleiding Databases, Inleiding System and Network Engineering, Web Development, Object Georiënteerd Programmeren & UML, Software Testen, Algoritme & Datastructuren, Agile Software Engineering, Software Architectuur, Design Patterns & Frameworks, Data Warehousing, DSDM, SCRUM, Requirements Engineering, Information Security & Privacy, Project Management en Business Intelligence.

Onderwijsconcept
De opleiding wordt aangeboden in geïntegreerde semesters waarin een vakinhoudelijk thema centraal staat. Dit betekent dat de vakkennis die in een semester wordt aangeboden te maken heeft met het thema. Kennis is de basis van de opleiding, maar succesvol functioneren in de praktijk betekent dat u ook moet kunnen samenwerken, communiceren, klantgericht kunt werken etc. Daarom staan in de opleiding negen competenties centraal. Tijdens de colleges en trainingen ontwikkelt u met name de competenties vakkundigheid, communiceren en resultaatgerichtheid. De overige zes competenties; innovatief vermogen, besluitvaardigheid, klantgerichtheid, ondernemend vermogen, samenwerken en ontwikkelingsgericht vermogen ontwikkelt u vooral tijdens uw werk of in de stage.

Het Persoonlijke Professionalisering (PP) ondersteunt u bij het ontwikkelen van deze competenties, terwijl een praktische werkervaring altijd ten voordeel kan uitrollen.

Lesdagen
De lesdagen zijn op de woensdag en vrijdag van 18:00 – 21:30 uur en op zaterdag van 9:00 – 13:00 uur. De woensdag en vrijdag zijn gereserveerd voor de hoor- en werkcolleges, terwijl de zaterdag gereserveerd is voor groepswerk en ICT training.

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit een major van 210 EC (creditpoints) en een minor van 30 EC. De opleiding is opgebouwd uit 8 semesters van elk 30 EC.

Toetsing
Afhankelijk van het semester krijgt u te maken met toetsvormen als presentaties, tentamens, portfolio-assessment en beroepsproducten.

Bachelor Getuigschrift
Na afronding van uw studie krijgt u een bachelor getuigschrift en wordt de graad Bachelor of ICT (B. ICT) aan u verleend.

Collegegeld
Het collegegeld voor deze deeltijdopleiding is SRD 8.500,= (achtduizend en vijfhonderd Surinaamse dollars) per jaar. En het jaarlijks inschrijfgeld bedraagt SRD 1.000,=. Daarnaast betaalt de student voor het eerste studiejaar eenmalig een bedrag van Euro 100 voor ICT licenties.

Overige kosten
De kosten van laptop, boeken, readers, stencils en overige vakbenodigdheden zijn voor eigen rekening.