BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA

Bedrijfskundige Informatica
Wilt u zich specialiseren in bedrijfsprocessen en informatiesystemen? Dan is de studie Bedrijfskundige Informatica ideaal voor u. Deze opleiding leert u ICT bedrijfsprocessen te verbeteren, zodat de organisatie beter kan functioneren.

Opgeleide specialist
Met de opleiding Bedrijfskundige Informatica wordt u opgeleid tot een specialist die bedrijfsprocessen kan vertalen naar praktische ICT oplossingen. Efficiëntie, effectiviteit, flexibiliteit en satisfactie staan hierbij centraal. Na afronding van de opleiding Bedrijfskundige Informatica kunt u:

 • Leiding geven aan een ICT projectgroep;
 • Zelfstandig een volwaardige analyse maken van bedrijfsprocessen;
 • ICT systemen op maat ontwerpen;
 • De recente technologische ontwikkelingen analyseren en creatief nadenken hoe deze geëxploiteerd kunnen worden voor, de ontwikkeling van, Suriname.

Waarom UNASAT
UNASAT richt zich op de Surinaamse ICT markt en de regio vanwege de hechte samenwerkingsverbanden. UNASAT stelt studenten in staat om veelvoorkomende taken en probleemsituaties in de beroepspraktijk adequaat aan te pakken en op te lossen.

Studieprogramma Bedrijfskundige Informatica

 • Jaar 1
  • Sem 1: Business Basics
  • Sem 2: ICT Delivery (Java & Databases)
 • Jaar 2
  • Sem 3: Agile Management
  • Sem 4: Business Process Analyses
 • Jaar 3
  • Sem 5: Analysis & Design
  • Sem 6: Project Management
 • Jaar 4
  • Sem 7: Stage
  • Sem 8: Afstudeer

Enkele onderwerpen die tijdens de opleiding aanbod komen
Inleiding Innovation management, Inleiding ICT Dienstverlening (ITIL, ASL, BiSL), ICT Beleid & Strategie, E-Business & E-Commerce, Innovation Management, Entrepreneurship, HRM, Organisatiekunde, Business Process Redesign, ERP, Verandermanagement, Customer Relationship Management, Project economie, Requirements Engineering, Business Intelligence, Project Management, ICT for Development, ICT & Education, ICT & Zorg.

Onderwijsconcept
De opleiding wordt aangeboden in geïntegreerde semesters waarin een vakinhoudelijk thema centraal staat. Dit betekent dat de vakkennis die in een semester wordt aangeboden te maken heeft met het thema. Kennis is de basis van de opleiding, maar succesvol functioneren in de praktijk betekent dat u ook moet kunnen samenwerken, communiceren, klantgericht kunt werken etc. Daarom staan in de opleiding negen competenties centraal. Tijdens de colleges en trainingen ontwikkelt u met name de competenties vakkundigheid, communiceren en resultaatgerichtheid. De overige zes competenties; innovatief vermogen, besluitvaardigheid, klantgerichtheid, ondernemend vermogen, samenwerken en ontwikkelingsgericht vermogen ontwikkelt u vooral tijdens uw werk of in de stage.

Het traject Persoonlijke Professionalisering (PP) ondersteunt u bij de ontwikkeling van deze competenties met trainingen, opdrachten, reflectie en feedback.

Lesdagen
De lesdagen zijn op de woensdag en vrijdag van 18:00 – 21:30 uur en op zaterdag van 9:00 – 13:00 uur. De woensdag en vrijdag zijn gereserveerd voor de hoor- en werkcolleges, terwijl de zaterdag gereserveerd is voor groepswerk en ICT training.

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit een major van 210 EC (creditpoints) en een minor van 30 EC. De opleiding is opgebouwd uit 8 semesters van elk 30 EC.

Toetsing
Afhankelijk van het semester krijgt u te maken met toetsvormen als presentaties, tentamens, portfolio-assessment en beroepsproducten.

Bachelor Getuigschrift
Na afronding van uw studie krijgt u een bachelor getuigschrift en wordt de graad Bachelor of ICT (B. ICT) aan u verleend.

Collegegeld
Het collegegeld voor deze deeltijdopleiding is SRD 8.500,= (achtduizend en vijfhonderd Surinaamse dollars) per jaar. En het jaarlijks inschrijfgeld bedraagt SRD 1.000,=. Daarnaast betaalt de student voor het eerste studiejaar eenmalig een bedrag van Euro 100 voor ICT licenties.

Overige kosten
De kosten van laptop, boeken, readers, stencils en overige vakbenodigdheden zijn voor eigen rekening.