COMMUNICATIEMANAGEMENT

Voor een studie communicatiemanagement
Houdt u van taal en communicatie? Bent u creatief en nieuwsgierig? Dan kan de studie communicatiemanagement van UNASAT veel voor u betekenen. Bij communicatiemanagement gaat het voornamelijk om hoe een organisatie communiceert, plant, uitvoert en evalueert. Goede communicatie is de sleutel van het succes in elke organisatie. Het curriculum van UNASAT biedt alle tools hiervoor.

Een gedegen communicatiebeleid
Een goede communicatie is belangrijk voor het reilen en zeilen in een organisatie. Bij UNASAT leert u alle interne en externe communicatie goed op elkaar afstemmen. Als communicatiemanager ontwikkelt u strategieën en plannen; u bedenkt bijvoorbeeld hoe en wanneer medewerkers het beste geinformeerd kunnen worden over een op handen zijnde verandering of fusie. U leert ook op welke manier een beschadigd imago kan worden hersteld. U bedenkt en organiseert een persconferentie of een personeelsbijeenkomst of u onderzoekt het imago van het bedrijf of van producten bij het publiek.

Carrièremogelijkheden
De beroepsperspectieven voor communicatiedeskundigen zijn goed. Veel organisaties uit diverse branches hebben communicatiemensen in dienst. Met de opleiding communicatiemanagement van de UNASAT kunt u werken zowel bij de profit als non-profit organisaties, dus naast commerciële bedrijven ook NGO’s , overheden (ministeries) en semi-overheden (SWM, EBS,TELESUR).

Studieprogramma Communicatiemanagement

  • Semester 1: Academische Vaardigheden
  • Semester 2: Business Basics
  • Semester 3: Marketingcommunicatie
  • Semester 4: Interne Communicatie
  • Semester 5: Corporate Communicatie
  • Semester 6: Project Management
  • Semester 7: Stage
  • Semester 8: Afstudeer

Onderwijsconcept
De opleiding wordt aangeboden in geïntegreerde semesters waarin een vakinhoudelijk thema centraal staat. Dit betekent dat de vakkennis die in een semester wordt aangeboden te maken heeft met het thema. Kennis is de basis van de opleiding, maar succesvol functioneren in de praktijk betekent dat u ook moet kunnen samenwerken, communiceren, klantgericht kunt werken etc. Daarom staan in de opleiding negen competenties centraal. Tijdens de colleges en trainingen ontwikkelt u met name de competenties vakkundigheid, communiceren en resultaatgerichtheid. De overige zes competenties; innovatief vermogen, besluitvaardigheid, klantgerichtheid, ondernemend vermogen, samenwerken en ontwikkelingsgericht vermogen ontwikkelt u vooral tijdens uw werk of in de stage.

Het traject Persoonlijke Professionalisering (PP) ondersteunt u bij de ontwikkeling van deze competenties met trainingen, opdrachten, reflectie en feedback.

Lesdagen
De lesdagen zijn op de dinsdag en donderdag van 18:00 – 21:30 uur en op zaterdag van 9:00 – 13:00 uur. De dinsdag en donderdag zijn gereserveerd voor de hoor- en werkcolleges, terwijl de zaterdag gereserveerd is voor groepswerk en ICT training.

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit 240 EC (creditpoints). De opleiding is opgebouwd uit 8 semesters van elk 30 EC. Toetsing Afhankelijk van het semester krijgt u te maken met toetsvormen als presentaties, tentamens, portfolio-assessment en beroepsproducten.

Bachelor Getuigschrift
Na afronding van uw studie krijgt u een bachelor getuigschrift en wordt de graad Bachelor of Business Administration aan u verleend.

Collegegeld
Het collegegeld voor deze deeltijdopleiding is SRD 8.000,= (achtduizend Surinaamse dollars) per jaar. En het jaarlijks inschrijfgeld bedraagt SRD 1.000,=. Daarnaast betaalt de student voor het eerste studiejaar eenmalig een bedrag van Euro 100 voor ICT licenties.

Overige kosten
De kosten van laptop, boeken, readers, stencils en overige vakbenodigdheden zijn voor eigen rekening.